Charlotte Wirion / PhD

Vrije Universiteit Brussel / Hydrology

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Er is sprake van verstedelijking en we moeten de uitdagingen waar steden voor staan het hoofd bieden: (o.a.) lucht- en waterverontreiniging, stedelijke warmte-eilanden, koolstofemissies, congestie, afvalproductie en gebruik van hulpbronnen.
Ik ben dan ook zeer gemotiveerd om bij te dragen aan een leefbaarder en duurzamer milieu in steden waar de meeste mensen wonen. In mijn doctoraatsproject proberen we de ecosysteemdiensten van heterogene stedelijke gebieden te analyseren om zo de stedenbouwkundige scenario’s te verbeteren en de watervervuiling en de effecten van stedelijke warmte-eilanden te verminderen.
Mijn familie (met een baby en een peuter) en ik proberen onze ecologische voetafdruk te verkleinen door in het centrum van de stad te wonen, om de noodzaak van een auto te vermijden. We doen dus alles per fiets, te voet of met het openbaar vervoer. Verder proberen we ons gebruik van hulpbronnen en afvalproductie te beheersen. Daarom proberen we zoveel mogelijk te voorkomen dat we nieuwe producten kopen. We hergebruiken bijvoorbeeld oude mobiele telefoons van vrienden en familie. Als we nieuwe producten kopen, kiezen we voor lokale en tweedehands producten. Verder composteren we ons voedselafval.
Een grote zorg bij de verstedelijking is het bieden van voedselzekerheid voor de groeiende bevolking in de steden. Een duurzame voedselproductie binnen de stedelijke regio’s is belangrijk. Daarom heb ik deelgenomen aan een studie waarin langetermijnlandbouwsystemen werden vergeleken en heb ik gewerkt aan biologische stadslandbouwprojecten.
Een probleem waar we in het privéleven mee te maken hebben is het vliegen. Als internationaal koppel/familie vliegen we op bezoek bij onze gezinnen omdat de nachttreinen tussen België en Spanje zijn gestopt. Voor professionele reizen hebben we als afdeling besloten om, indien mogelijk, de voorkeur te geven aan de trein boven het vliegtuig (Bestemming < 6 uur met de trein weg van huis). Dit is een initiatief van het green impact team van onze afdeling, waarin mijn collega’s en ik proberen om onze werkgewoonten duurzamer te maken.

Originally posted 2018-06-19 09:42:38.

%d bloggers vinden dit leuk: