Dimitri Crespin / Junior Researcher

VUB / Hydrology

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Mijn onderzoek is gericht op het vergroten van de stedelijke veerkracht in termen van overstromingsgevaar. Er moet rekening worden gehouden met de effecten van de klimaatverandering, aangezien uit metingen blijkt dat extreme regenval vaker voorkomt. Helaas wordt deze implicatie voor de waterkringloop nog steeds zelden geïmplementeerd in het stedelijk beheersbeleid, terwijl de rivieren en de huidige afwateringssystemen deze toename van de afvloeiing niet aankunnen. Als er geen actie wordt ondernomen, zal deze situatie in de nabije toekomst leiden tot meer overstromingen, die gevolgen zullen hebben voor de huisvesting, de natuurlijke omgeving en mogelijk vitale stedelijke infrastructuur.
Ik zorg ervoor dat ik zoveel mogelijk in overeenstemming met mijn ecologische normen leef. Dit omvat fietsen, een vegetarisch dieet, tweedehands winkelen, composteren van organisch afval, koken van lokale, seizoensgebonden en biologische producten, hergebruik van regenwater. Binnen mijn sociale omgeving ondernemen we zoveel mogelijk actie om de bewustwording te vergroten, door middel van opruimmarsen of de bevordering van de lokale landbouw. Binnen onze onderzoeksafdeling voert het Green Team kleinschalige acties uit om onze CO2-voetafdruk te verkleinen, maar coördineert het Green Team ook met andere afdelingen binnen de universiteit om te proberen op grotere schaal impact te hebben.
De grootste moeilijkheid voor mij is het verminderen van mijn persoonlijke impact door vrijetijdsvervoer. Met vrienden verspreid over de hele wereld en een diepe gewoonte om voor vakanties naar het buitenland te reizen, lijkt het nog steeds een beperking van mijn energieverbruik in termen van vervoer, met name commerciële vluchten, te worden gezien als een beperking van mijn vrijheden. Op maatschappelijk niveau lijkt het milieu nog niet de belangrijkste prioriteit voor nieuwe ontwikkelingen, een mogelijke bonus in het beste geval. De niet-erkenning van duidelijke milieudoelstellingen maakt het dus niet mogelijk om ambitieuze doelstellingen vast te stellen voor projecten en beleidsmaatregelen die van doorslaggevend belang zijn om milieuschade te voorkomen. Deze politieke structuur laat alleen de maatschappij de keuze om actie te ondernemen, wat leidt tot zwakke en trage positieve effecten.
Naar mijn mening zou een belangrijke verandering zijn om de waarde (eventueel in geld) van onze resterende natuurlijke omgeving te beoordelen en deze te integreren in de nationale welvaarts- en begrotingsberekeningen. Hoewel dit vrij complex is om te beoordelen, kan dit leiden tot een volledige erkenning van de milieuvoordelen voor de samenleving en tot de noodzaak om deze te behouden. Dit zou ook betekenen dat de milieukosten moeten worden toegepast op alle producten en diensten, die een weerspiegeling zijn van de prijs die momenteel door ons milieu, ons algemeen belang (in tegenstelling tot privé-eigendom) wordt betaald, en die van invloed zijn op onze gezondheid, de landbouw, de lokale samenleving en onze toekomstige nakomelingen.

Originally posted 2018-05-29 23:13:39.

%d bloggers vinden dit leuk: