Emmanuel Dekemper / Researcher

BIRA-IASB / Atmospheric science

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Ik werk al meer dan tien jaar voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie in Brussel, waar veel onderzoeksteams betrokken zijn bij internationale onderzoeksprojecten die gericht zijn op een beter begrip van de samenstelling van de atmosfeer en de verandering daarvan. Door mijn professionele activiteiten lees ik dagelijks wetenschappelijke publicaties, voornamelijk over technische verbeteringen om de verschillende lagen van de atmosfeer beter te laten klinken, maar ook over trends in belangrijke bestanddelen, zoals ozon en andere broeikasgassen.
Als ik getuige ben van de opkomst van de door de mens veroorzaakte vervuiling met satellietkaarten, voel ik me vaak hopeloos omdat ik weet dat het alleen maar beter zal worden als Azië, de VS en Europa het probleem in deze volgorde serieus aanpakken. Maar als ik zie hoe consumenten in België alleen maar geobsedeerd zijn door het vinden van lage prijzen voor goederen, ongeacht of ze vanuit de andere kant van de wereld worden verscheept, verwacht ik geen daling van de productie, noch van het transport. Dit is mijn grootste zorg: de meerderheid van de Westerse wereldbevolking is meer geïnteresseerd in het kopen van spullen dan in het behoud van de wereld waarin ze leven. Mensen lijken zich weinig gelegen te laten liggen aan hun ecologische voetafdruk, en worden zozeer beïnvloed door de dogmatische overtuiging dat een betere wereld alleen kan ontstaan als deze blijft groeien (in dollars).
Ik erken dat het tijd kost om de gewoonten te veranderen. Sinds een paar jaar probeer ik dagelijks gebruik te maken van het openbaar vervoer, maar daarvoor sprong ik elke ochtend in mijn auto. Voor het winkelen gaat mijn familie zo veel mogelijk biologisch, lokaal en zonder plastic. En we kopen bijna nooit dingen via internet en vragen ook nooit om thuisbezorging. Ik probeer ook onze vrienden en familie aan te zetten tot hetzelfde gedrag. Bovenal voelen we ons beter elke keer dat we “groen” worden!
Voor degenen die geloven in de magische zelfregulering door de “markt”, zal ik antwoorden dat de kosten voor de achteruitgang van onze planeet over decadale schalen nooit in aanmerking is genomen in de verborgen vergelijkingen van hun economische paradigma. We hebben verstorende politieke acties nodig die de prijs van niet-duurzame goederen omhoogschieten. Het vervoer van fossiele brandstoffen zou verre bronnen van productie veel minder interessant moeten maken voor het geld. En ook al ben ik bang dat groene energiebronnen de vraag niet zullen bevredigen, elektriciteit moet alleen worden geproduceerd zonder olie of kolen.

Originally posted 2018-07-23 00:24:27.

%d bloggers vinden dit leuk: