Estelle Cantillon / Research Director FNRS and professor of Economics

Université Libre de Bruxelles / Solvay Brussels School of Economics and Management

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Uitdagingen voor economisch onderzoek:
Economen hebben de doeltreffendheid en efficiëntie van verschillende beleidsinstrumenten (belastingen, subsidies, normen, cap-and-trade-regelingen, ….) om de milieu-impact van economische activiteiten te verminderen, lang bestudeerd. Klimaatverandering vereist een meer fundamentele verschuiving van ons productie- en consumptiesysteem. Vanuit dit perspectief, denk ik dat de drie belangrijkste onderzoeksuitdagingen voor economen zijn:

 • Eerlijke overgang: Er zijn vele manieren om de uitstoot te verminderen: Welke brengen de minste kosten met zich mee voor de maatschappij? Hoe ontwerpen we transitiepaden die effectief en sociaal rechtvaardig zijn (zowel binnen generaties als tussen generaties)?
 • Meting: Voor een doeltreffend beleid zijn nauwkeurige gegevens over economische activiteiten nodig. Op dit moment kunnen we de koolstofvoetafdruk van productieactiviteiten min of meer nauwkeurig berekenen, maar hebben we meer moeite om de koolstofvoetafdruk van toeleveringsketens en daarmee de koolstofvoetafdruk van onze consumptie te meten. Dergelijke verstoringen in de meting leiden tot koolstoflekkage (waarbij bedrijven de koolstofintensieve component van hun productie uitbesteden, zonder dat de wereldwijde uitstoot afneemt), verminderde effectiviteit van het beleid en verkeerd gerichte investeringen.
 • Nieuwe vormen van economisch bestuur: Systeemverandering vereist andere vormen van overheidsinterventie dan de gebruikelijke beleidsinstrumenten (belastingen, normen, ….) die gericht zijn op het aanpakken van marktfalen. De belangrijkste uitdaging is de coördinatie van alle belanghebbenden – bedrijven, staten, particulieren. Dit is een rol die de lidstaten minder gewend zijn en waarvoor zij niet voldoende zijn toegerust (regelgevende agentschappen zijn doorgaans sectoraal).
  Individuele actie en barrières:
  Vanuit een individueel perspectief hebben we ons thuis al lang anders gedragen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Op het gebied van mobiliteit hebben we geen auto en gebruiken we fietsen voor ons dagelijkse woon-werkverkeer, brengen we onze vakantie door in Europa en vermijden we vliegtuigen. Op het gebied van energie zijn we overgestapt op een producent van groene stroom, hebben we ons huis geïsoleerd, thermische zonnepanelen geïnstalleerd en de omgevingstemperatuur teruggebracht tot 19 graden. In termen van consumptie hebben we onze vleesconsumptie aanzienlijk verminderd, vermijden we verpakte levensmiddelen en brengen we onze eigen zakken en containers naar de winkels, composteren we en vermijden we overconsumerende materiële goederen.
  Mijn beroep brengt mij ertoe om regelmatig naar het buitenland te reizen. Ik heb het een regel gemaakt om systematisch te zoeken naar alternatieven voor vliegtuigen en de trein te gebruiken voor reizen die minder dan 8 uur duren. Ook maak ik steeds vaker gebruik van videoconferenties om trips te vermijden.
  De belangrijkste uitdaging die ik tegenkom is het gebrek aan informatie over de (levenscyclus) carbon footprint van verschillende opties.

Originally posted 2018-10-09 02:40:47.

%d bloggers vinden dit leuk: