Frederik Van de Perre / PhD student

University of Antwerp / Biology

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Ik bestudeer de biodiversiteit in het Congobekken, in het bijzonder hoe het behoud van de biodiversiteit kan worden verzoend met het behoud van de koolstofopslag. In tegenstelling tot de klimaatverandering is de huidige biodiversiteitscrisis nog steeds ondervertegenwoordigd in het nieuws. Toch is biodiversiteit (in de breedste zin van het woord, het leven op aarde) de motor van alle ecosysteemdiensten, zijnde de functies van natuurlijke ecosystemen die gunstig zijn voor de mens.
Vooral in Vlaanderen zijn habitatverlies en fragmentatie de grootste bedreigingen voor onze inheemse soorten. Vlaanderen is een van de dichtstbevolkte regio’s op aarde en onze ruimtelijke ordening (of het gebrek daaraan) maakt dat de weinige natuurgebieden die we nog hebben, klein en geïsoleerd zijn.
Een betere ruimtelijke ordening met woningen geconcentreerd in dorpen en steden, omgeven door open ruimten, zou deze dreiging verminderen.
Toch gedijen veel soorten ook in door de mens gedomineerde landschappen. Zo wordt bijvoorbeeld 9% van ons landoppervlak ingenomen door tuinen. Als die tuinen op een natuurlijke manier werden beheerd en fysiek met elkaar verbonden zouden veel soorten ze als habitat of corridor kunnen gebruiken.
Om deze reden ben ik onlangs begonnen met het Egelstraat project in de stad waar ik woon. Egels worden zeldzaam omdat de tuinen waar ze in foerageren moeilijk te bereiken zijn of steriele gazons zijn geworden. Door tuineigenaars uit te leggen dat een paar (goedkope) acties hun tuin tot een egelsnelweg kunnen maken hoop ik een betere leefomgeving te creëren, niet alleen voor egels maar ook voor ongewervelde dieren en andere kleine gewervelde dieren.
De grootste uitdaging is om mensen te informeren dat de egel, een soort die iedereen kent, (1) het slecht doet, maar (2) dat het beheer van uw tuin als een natuurreservaat en (3) het verbinden met andere tuinen een enorm verschil zal maken voor de biodiversiteit. Ook moeten de beleidsmakers bij elke beslissing die ze nemen (bijvoorbeeld bij de aanleg van nieuwswegen) rekening houden met de impact op de biodiversiteit.

Originally posted 2018-11-13 04:34:03.

%d bloggers vinden dit leuk: