Hans De Boeck / Researcher

Universiteit Antwerpen / Climate change impacts; climate extremes

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Ik doe onderzoek naar de effecten van klimaatverandering op ecosystemen, ook in samenhang met andere mondiale veranderingen – zoals het verlies aan biodiversiteit. Als ik op conferenties ben, is het gemakkelijk om depressief te worden omdat er zoveel dingen verkeerd gaan: niet alleen worden ecosystemen geconfronteerd met toenemende druk van het veranderende klimaat, maar hun vermogen om hieraan te weerstaan neemt verder af door landschapsfragmentatie, overexploitatie, enz. Bovendien zijn de bezorgdheden van wetenschappers over de klimaatverandering al te lang genegeerd door politici. Het is dan ook zeer bemoedigend om te zien dat de recente marsen het thema “klimaat” stevig op de politieke agenda hebben gezet.
Wat mijn eigen manier van leven betreft, doe ik mijn dagelijkse woon-werkverkeer per fiets, ook al is de afstand aanzienlijk (25 km enkele reis). Het was mijn partner die, toen ze nieuw was in de onderzoeksgroep, me ervan overtuigde dat dit haalbaar was met de fiets, want zijzelf had elke dag als student een vergelijkbare afstand tot de universiteit gefietst. Ik denk dat het belangrijk is om niet alleen te praten over verandering, maar het ook effectief te doen. We eten zelf vegetarisch, we hebben ons huis gerenoveerd om het veel energiezuiniger te maken, we kopen voornamelijk lokaal voedsel, enz. Toch is dit gemakkelijker te doen als je een goed inkomen hebt, en dat is een van de belangrijke punten in elke groene revolutie: ervoor zorgen dat die ook sociaal is. Financiële stimulansen voor renovatie en groene energieproductie in België zijn bijvoorbeeld vooral gebruikt door de welgestelden, en dat is niet alleen inefficiënt, maar ook onrechtvaardig. Een ander probleem is het langeafstandsreizen: hoewel het zeer verrijkend is om naar verre oorden te reizen, is het ook een groeiende bron van broeikasgasemissies en vervuiling. Oplossingen zijn niet eenvoudig, maar het faciliteren van het bijwonen van conferenties via video-apps moet veel meer worden ontwikkeld en gestimuleerd.
Tot slot, wat er verder nodig is in het algemeen (naar mijn mening): politici moeten meer luisteren naar wat wetenschappers, specialisten te zeggen hebben. We worden voor een groot deel betaald met overheidsgeld – zorg ervoor dat dit de samenleving ten goede komt. Maak daarom alstublieft gebruik van ons, ons werk en onze expertise om het beleid te helpen sturen bij het aanpakken van de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt. Dit onderwerp overstijgt business as usual en vereist een langetermijndenken dat verder reikt dan de volgende verkiezingen. Geen tijd meer te verspillen, tijd voor actie en echt leiderschap.

Originally posted 2018-05-01 15:43:27.

%d bloggers vinden dit leuk: