Hendrik Wouters / Researcher

Ghent University / Climate science

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Ik ben Hendrik Wouters, onderzoeker aan de Universiteit Gent. Ik bestudeer het ontstaan van hittegolven, droogte en intense neerslag. Ik heb deelgenomen aan het laatste klimaatrapport van de Vlaamse Milieumaatschappij, waarvoor ik toekomstscenario’s heb ontwikkeld voor de klimaatverandering en de stedelijke hitte-eilanden voor België.
Naast onderzoeker ben ik ook vader van 3 kinderen en ik ben zeer bezorgd of onze kinderen in de toekomst dezelfde levensstandaard zullen hebben als wij nu. De wetenschap is echter heel duidelijk: mensen zijn verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde vanwege onze broeikasgasemissies. Het tempo van de veranderingen is ongezien en impliceert dat planten en dieren steeds meer extreme weersomstandigheden zullen ondergaan. Onze samenleving ondervindt nu al de gevolgen van een toenemend aantal extreme weersomstandigheden. Ik zie dit ook terug in mijn eigen onderzoek dat aangeeft dat het aantal hittegolven in Belgische steden tegen 2040 met een factor 3 zal toenemen.
We moeten de verwarming van onze planeet beperken tot 1,5°C om de gevolgen beheersbaar te houden. Daarom probeer ik mijn eigen CO2 -uitstoot zoveel mogelijk te verminderen door bijvoorbeeld de fiets en het openbaar vervoer te gebruiken, vlees, zuivel en plastic te vermijden, lokale producten te kopen, enzovoort. Elk van deze keuzes verkleint direct mijn eigen ecologische voetafdruk en ik hoop dat mijn acties anderen inspireren om hetzelfde te doen. Ik merk echter dat het niet altijd duidelijk is om duurzame keuzes te maken. Een eenvoudige fietstocht met mijn kinderen naar school is bijvoorbeeld een zeer gevaarlijke onderneming tussen het drukke autoverkeer en het is een echte zoektocht om lokale en plastic-vrije producten te kopen. Ik realiseer me dan ook dat een echte CO2-neutrale samenleving in 2050 alleen werkelijkheid kan worden als onze overheden met een geïntegreerd klimaatplan komen met aanpassingen aan infrastructuur, mobiliteit, ruimtelijke ordening, voedsel, belastingen, enz. Dit moet ervoor zorgen dat duurzame keuzes de norm worden en dat nieuwe technologieën tegen klimaatverandering kunnen worden ingezet. Ondanks de inspanningen die nodig zijn, ben ik ervan overtuigd dat een dergelijk plan niet alleen de klimaatverstoring zal tegengaan, maar ook onze algemene levensstandaard verder zal verhogen.

Originally posted 2018-04-27 10:45:09.

%d bloggers vinden dit leuk: