Hilde Eggermont / Coordinator/ Biodiversity expert

Belgian Biodiversity Platform / Biodiversity & nature conservation; science-policy and science-society interfacing; research programming; horizon scanning; science communication and outreach; stakeholder engagement; conservation science

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

  • Belangrijkste zorgen: Tegenwoordig gaat er veel aandacht naar aanpassing aan en beperking van de klimaatverandering. Dit is natuurlijk een goede zaak, maar veel te vaak worden de onderlinge verbanden tussen klimaatverandering en biodiversiteit vergeten (d.w.z. dat de klimaatverandering gevolgen heeft voor de biodiversiteit en dat biodiversiteit ook een rol speelt bij de aanpassing aan en beperking van de klimaatverandering). Biodiversiteitsverlies moet evenveel aandacht krijgen op de beleidsagenda en de rol die het speelt bij het bereiken van ALLE duurzame ontwikkelingsdoelstellingen moet breed worden erkend. Wetenschappers, beleidsmakers en praktijkmensen hebben nog steeds last van ‘silo-denken’, terwijl biodiversiteit de kern van de ontwikkeling moet vormen.
  • Dagelijkse bijdragen: Door mijn dagelijkse activiteiten probeer ik mijn steentje bij te dragen aan het verkleinen van mijn ecologische voetafdruk: Ik ben vegetariër sinds ik 10 jaar oud was, en nu veganist sinds 5 jaar. Ik ben ervan overtuigd dat plantaardige diëten een groot verschil kunnen maken! Mijn man (ook bioloog) en ikzelf hebben ook een zeer belangrijke keuze gemaakt om geen kinderen te krijgen, omdat we geloven dat overbevolking aan de basis ligt van alle problemen, inclusief overconsumptie. Tot slot proberen we te streven naar nul afval in ons dagelijks leven, kopen we voornamelijk biologisch en lokaal geproduceerd voedsel en proberen we het gebruik van elektriciteit, water en auto te verminderen.
  • Moeilijkheden die zich hebben voorgedaan: Aangezien zowel mijn man als ikzelf veeleisende banen hebben, is het niet altijd mogelijk om naar lokale markten te gaan waar we lokaal geproduceerd voedsel kunnen kopen dat niet in plastic is verpakt. Ook moeten we vrij veel reizen voor het werk, wat betekent dat we vliegtuigen moeten nemen. We proberen het gebruik van bestaande koolstofcompensatieregelingen te compenseren, maar in wezen reizen we gewoon te veel. We vinden het ook moeilijk om onze jaarlijkse reis/vakanties op te geven, vaak naar een verre bestemming.
  • Belangrijke veranderingen nodig: Gedragsverandering is nodig op maatschappelijk niveau, vooral met betrekking tot gezinsplanning, voeding en consumptiepatroon. Op politiek niveau zijn meer investeringen nodig in stimulansen voor mensen/bedrijven om de verandering te stimuleren en in groene technologieën. Schadelijke subsidies moeten geleidelijk worden afgeschaft (met name in de landbouwsector).

Originally posted 2019-03-18 07:22:12.

%d bloggers vinden dit leuk: