Hildegarde Vandenhove / Institute Director, Environment, Health and Safety

Belgian Nuclear Research Centre / Radiation protection, Radioecology, Site and Environmental remediation, nuclear waste disposal

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

We moeten onze wereldwijde voetafdruk verkleinen om onze dagelijkse belasting van de aarde te verminderen in termen van wereldwijde impact op het milieu, maar ook in termen van onze bijdrage aan de ongelijkheid, om het systeem niet onomkeerbaar te destabiliseren. België dient het klimaatakkoord te onderschrijven en na te leven en de CO2-reductiedoelstelling te halen. We moeten streven naar een kringloopeconomie, schonere industrieën, het behoud van het milieu, maatregelen die leiden tot de bevordering van het openbaar vervoer, de de-promotie van goedkope vluchten, het opgeven van de koninklijke auto.
De beslissing voor schone en billijke energie moet gebaseerd zijn op objectieve en holistische studies, uitgevoerd door een multidisciplinair team van deskundigen, objectieve studies zonder taboes. Met het oog op de doelstellingen inzake klimaatverandering moeten optimale energietransitiescenario’s worden ontwikkeld op basis van een perspectief van duurzame ontwikkeling, rekening houdend met technologische, ecologische, sociaal-culturele, economische en beleidsfactoren. Aan deze duurzaamheidsbeoordeling van energietransitiescenario’s met schone en rechtvaardige energie als doel, willen we een bijdrage leveren op professioneel niveau.
Ik probeer mijn eigen voetafdruk te verkleinen (fiets of openbaar vervoer, minder vluchten, aandacht voor een lager verbruik van energie, water, andere goederen) maar het is een uitdaging en ik heb nog een weg te gaan.
Op politiek niveau moeten maatregelen worden genomen om de gestelde klimaatdoelstellingen te bereiken en daarbij rekening te houden met milieu-, technologische, maatschappelijke (bv. gelijkheid) en economische factoren, om innovatie te bevorderen, schoon(er) vervoer te bevorderen (niet-gemotoriseerd, openbaar vervoer, …), om ecologische gebouwde omgeving te bevorderen, en om sensibiliseringscampagnes te versterken. We moeten ons bewust worden van de invloed van onze levensstijl op ons milieu en minder van alle schaarse hulpbronnen verbruiken.
.

Originally posted 2018-08-19 15:39:39.

%d bloggers vinden dit leuk: