Inne Vanderkelen / PhD researcher

Vrije Universiteit Brussel / Climatology

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

In onze dagelijkse activiteiten als klimaatwetenschapper zien we het belang in van het dagelijks onder de 1,5°C houden van de opwarming van de aarde in onze klimaatmodelsimulaties.
Daarom probeer ik op een koolstofbewuste manier te leven. Mijn partner en ik kozen ervoor om in Brussel te wonen, de stad waar we allebei in werken. Ik woon en werk dagelijks op de fiets. Door in Brussel te fietsen vermijd ik niet alleen de uitstoot van een auto, maar ook de uitstoot van fijne stofdeeltjes die bijdragen aan de luchtvervuiling, een groot bijkomend voordeel. Aangezien Brussel een knooppunt van het openbaar vervoer is, ben ik een frequente gebruiker van het openbaar vervoer. Zonder een auto te schuldig te zijn, kan ik overal komen waar ik moet zijn. Ik doe dit op een multimodale manier, waarbij ik gebruik maak van een combinatie van alle soorten openbaar vervoer, inclusief fiets- en autodelen zoals Blue Bike en Cambio. Verder neem ik geen vliegtuigen voor reizen binnen Europa. Ik heb er bewust voor gekozen om met de trein te reizen. Ook 2018 was een jaar zonder plannen, maar met veel internationale reizen (en een koolstofarme fietsvakantie). Wat mijn dieet betreft, eet ik meestal vegetarisch en vermijd ik rundvlees. Thuis zijn we aangesloten op de meest groene energieleverancier van de stad, die nog niet helemaal groen is, maar op dit moment het beste. Ook onze investeringen worden gedaan in groene fondsen en ik bespaar geld op een ethische bank.

Op onze onderzoeksafdeling geef ik leiding aan het groene team, waarmee we ‘groene acties’ op het werk uitvoeren, gaande van energiebesparing tot het bepleiten van een vliegbeleid (met succes). Ook onder collega’s delen we veel best practices. Tot slot geven we met onze onderzoeksgroep lezingen in openbare evenementen en scholen, om de maatschappij te informeren over klimaatwetenschap. Ik zie dit als een van de kerntaken van een klimaatwetenschapper: de wetenschap naar buiten brengen en de feiten over de klimaatverandering met gezond verstand naar buiten brengen.
Een van de grootste uitdagingen waar we in België mee te maken hebben, is volgens mij de verspilling van ruimte en stedelijke wildgroei… Als we dichter zouden leven, zou dit leiden tot klimaat- en milieuvoordelen. Een dichter leefpatroon zal de toegankelijkheid van diensten vergroten en daarmee de behoefte aan vervoer verminderen. Het zal een positieve invloed hebben op onze directe leefomgeving door de organisatie van het openbaar vervoer en een gedeelde economie te vergemakkelijken. Last but not least, het zal ruimte vrijmaken voor de echte natuur.

Originally posted 2019-02-24 05:42:56.

%d bloggers vinden dit leuk: