Jean-François Rees / Professor & researcher

UCLouvain / Animal physiology & toxicology

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Als mariene bioloog die zich bezighoudt met milieuvervuiling, zie ik de toenemende bedreigingen die onze activiteiten vormen voor mariene ecosystemen. Marien-ecosystemen veranderen snel als gevolg van de intensieve vangst van bestanden, in combinatie met de gevolgen van de opwarming van de oceaan en de vervuiling. Wat de vervuiling betreft, delen we allemaal de verantwoordelijkheid voor de consumptie van goederen. Ik probeer het verbruik van benzineproducten zo veel mogelijk te beperken. Mijn grootste probleem houdt verband met de mobiliteit, met een ontoereikend aanbod van openbaar vervoer en het feit dat deze niet volledig betrouwbaar zijn. Als leraar zijn punctualiteit en betrouwbaarheid essentieel als men de individuele auto wil vervangen. Ik heb een elektrische fiets gekocht die ik gebruik als mijn tienjarige dochter niet bij me is. Maar het ontbreken van beschermde fietspaden maakt het voor mij te gevaarlijk om haar mee te nemen op haar eigen fiets.
Politiek gezien is het dringend noodzakelijk dat er krachtige besluiten worden genomen en uitgevoerd om de zeeën te beschermen en de menselijke druk op deze ecosystemen te verminderen. Dit omvat een sterke verlaging van de vangstquota voor bedreigde soorten en populaties en een adequate handhaving van de wetgeving, met controles in havens en visdetailhandelaren.

Originally posted 2018-05-04 18:33:21.

%d bloggers vinden dit leuk: