Jean Pestieau / Prof.em.

UCL / High energy physics

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Ik werk in de natuurkunde aan fundamentele interacties. Ik doceerde en deed vooral onderzoek aan de Université Catholique de Louvain en daarvoor aan de Cornell University (Ithaca, NY) en Cinvestav (Mexico). Al meer dan 50 jaar voer ik campagne tegen de dreiging van kernwapens, tegen oorlog. Het is in dit perspectief dat ik mij de afgelopen tien jaar zorgen heb gemaakt over de dringende dreiging van de opwarming van de aarde. Het “Bulletin van Atoomwetenschappers” ontwikkelt dezelfde aanpak.
Het thema van het Westerse militaire industriële complex komt bijna nooit aan de orde in het vraagstuk van de opwarming van de aarde, terwijl het om onderstaande redenen een essentieel onderdeel van het probleem is.
Waarom is de strijd voor de klimaatverandering nauw verbonden met de strijd tegen de NAVO en de oorlogen die de Verenigde Staten en hun bondgenoten voeren?
(1) De afgelopen dertig jaar waren de oorlogen van de Verenigde Staten en hun bondgenoten direct of indirect de meest agressieve vormen van verdediging en ontwikkeling van fossiele brandstoffen (olie en gas).
(2) De militaire begrotingen van de Verenigde Staten en hun bondgenoten zijn verreweg de meerderheid in de militaire begrotingen van de landen over de hele wereld. De militaire begrotingen van de NAVO-landen bedragen meer dan 900 miljard dollar, gericht op de grootschalige vernietiging van mensen en de planeet. De honderden miljarden dollars moeten worden omgebogen naar de duurzame ontwikkeling van de planeet.
(3) Het militaire industriële complex van de NAVO-landen richt het wetenschappelijk onderzoek op de militaire toepassingen van (massale) vernietiging en heeft een enorme invloed op de oriëntaties van het civiele wetenschappelijke onderzoek, met name wat betreft het zoeken naar alternatieve energieën voor fossiele brandstoffen. Bovendien is dit militair-industriële complex van NAVO-landen verreweg de eerste aanstichter van de wapenwedloop.
(4) De NAVO-legers zijn de zichtbare gewapende arm die de onzichtbare hand van de multinationale markt in staat stelt haar dictatuur op te leggen, met name door de duurzame ontwikkeling van de planeet te verhinderen.

Originally posted 2018-05-25 12:57:21.

%d bloggers vinden dit leuk: