Joanna Suliga / PhD researcher

Vrije Universiteit Brussel / Msc in Environmental Engineering

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Milieubehoud is niet alleen een deel van mijn persoonlijke zorg, maar ook mijn professionele belangen. Ik ben lid van het onderzoeksproject HiWET dat zich richt op het ondersteunen van de ontwikkeling van duurzamere beheerspraktijken in wetlands door integratie van ecologische studies, teledetectie, hydrologische en energiebalansmodellen. Wetlands als overgangsgebied tussen aquatische en terrestrische ecosystemen behoren tot de meest biodiverse habitats op onze planeet. Vooral veenvormende wetlands die overvloedig aanwezig zijn in gematigde en (sub)arctische klimaatgebieden van het noordelijk halfrond blijken de effecten van klimaatverandering te verzachten. Veengebieden spelen een rol bij het verbeteren van de waterkwaliteit, het recyclen of opslaan van grote hoeveelheden stikstof, fosfor, biogene silica en koolstof. Zij beïnvloeden ook het hydrologische regime door het opslaan en afgeven van water tijdens droge en natte seizoenen, waardoor de gevolgen van respectievelijk overstromingen of droogte worden beperkt. De afbraak van wetlands is vaak een onomkeerbaar proces dat niet alleen leidt tot het uitsterven van planten- en diersoorten, maar ook tot lokale en wereldwijde klimaatveranderingen door het vrijkomen van opgeslagen koolstof. Helaas verdwijnen deze kostbare ecosystemen langzaam uit het Europese landschap en kunnen we ze dus voorgoed kwijtraken zonder de inspanningen van lokale beheerders, ecologen, wetenschappers en belanghebbenden te bundelen.
In mijn beroeps- en privéleven moedig ik mensen sterk aan om zich collectief in te zetten voor de bescherming van het milieu, omdat elke afzonderlijke actie ertoe doet. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat een pro-ecologische aanpak geen offer is, maar een langetermijninvestering in het welzijn. Ik geef de voorkeur aan wandelen omdat het de meest natuurlijke manier van reizen is. Ik kies voor natuurlijke materialen in plaats van kunstmatige materialen, omdat het gemakkelijker is om ze te recyclen en omdat ze minder giftig zijn voor mij en het milieu. Plastic verpakkingen vervuilen langzaam opgeslagen voedsel, dus ik gebruik glazen dozen en potten in plaats daarvan. Ik koop lokale landbouwproducten, eet vegetarisch voedsel en neem een katoenen zak mee voor elke aankoop. Ik verminder het aantal dingen die ik heb door gewoon een paar weken te wachten voordat ik iets nieuws koop om te zien of het essentieel is.

Originally posted 2018-05-01 21:19:44.

%d bloggers vinden dit leuk: