Kewan Mertens / Researcher

KU Leuven, Department of Earth and Environmental Sciences / Ecological Economics and Geography

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

We veranderen voor het leven
Dr. Kewan Mertens, onderzoeker bij het departement Aard- en Milieuwetenschappen, KU Leuven.
Belangrijkste punten van zorg: snelle klimaatverandering en biodiversiteitsverlies vergroten de kans op rampen. Toch is er een gebrek aan politieke wil om aan te dringen op de noodzakelijke maatschappelijke verandering. Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit moeten op alle niveaus worden aangepakt, ook in het academische leven.
Acties:

 • Als burger ben ik politiek betrokken om mijn regeringen ertoe aan te zetten de problemen serieus aan te pakken en aan te dringen op een maatschappelijke verschuiving.
 • Ik doe onderzoek naar nieuwe manieren om met de natuur om te gaan en naar manieren om groene praktijken in de conventionele landbouw te bevorderen.
 • Ik reis met de trein en weiger vaak om naar conferenties op andere continenten te gaan en vraag systematisch om videoconferenties.
 • Ik dring er bij mijn afdeling op aan om stappen te zetten in de richting van vergroening van haar praktijken (vegetarische catering, videoconferenties, CO2-compensatie,….). Ik vraag mijn universiteit om af te zien van niet-duurzame banken en fossiele brandstoffen.
 • Ik heb besloten om in deeltijd te werken, om meer tijd te hebben voor mezelf, mijn activisme,….. en minder geld om nutteloze goederen te consumeren.
  Moeilijkheden:
 • De verandering in kwestie vereist een systeemverandering. Dit betekent dat we onze gedachten moeten afleiden van het neoliberalisme.
 • Het betekent ook dat, hoewel we allemaal beter af zouden kunnen zijn in een duurzamere samenleving, sommige grote spelers hun privileges zullen verliezen.
 • Dat zal niet soepel verlopen.
 • We moeten daarom inzien dat de verandering die we nodig hebben politiek is en dat het aan de burger is om deze verandering te eisen.
  Veranderingen:
 • We hebben nieuwe normen nodig voor wat een goed leven is. Reclame zet ons ertoe aan harder te werken om meer te consumeren. Een van de eerste veranderingen is het verminderen van de ad-load in onze samenlevingen.

Originally posted 2018-05-19 01:09:36.

%d bloggers vinden dit leuk: