Lucette Flandroy / Retired senior expert

Federal public Service Health, Food Chain Safety & Environment / Biodiversity & health, biosafety

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Zorgen:

 • Interconnecties tussen biodiversiteit/klimaat/energie/energie/verontreiniging/gezondheid/economie/handel/miserie/ecovriendelijk gedrag: amplificatieve ontkende problemen. Gelukkig: het veranderen van de essentiële drijfveren van het probleem zou dus allemaal kunnen verbeteren: verandering van landgebruik (voor veevoer, agrobrandstoffen, textielplanten, meubelen, houtwinning, mijnbouw) is een belangrijke drijfveer voor de achteruitgang van biodiversiteit/ecosysteemdiensten, veroorzaakt klimaatverandering, opkomende ziekten, grondverlies voor voedsel van arme mensen; het dominante agrovoedingsmodel vereist fossiele brandstoffen, niet-hernieuwbare intriges, het genereren van vervuilingen, klimaatverandering, vermindering van de biodiversiteit, het bevorderen van kwantiteit in plaats van kwaliteitsvoedsel.
 • Consumptie en individualiteit in vicieuze cirkels door marketing in Groeiparadigma.
  Privé-acties:
 • Residentie: appartement (minder ecologische voetafdruk)
 • Voedsel: vegetarisch 5 keer per week, groenten van een GASAP (= inwoners die rechtstreeks van een Belgische biologische landbouwer kopen), compostering.
 • Kleding: nu meestal 2e hands, wanneer nodig.
 • Meubilair: gedeeltelijk gerecupereerd van ouders.
 • Hygiëne/comfort: milieuvriendelijke producten; spaarzaam gebruik van water en verlichting (binnenkort groene stroomleverancier); geen verwarming boven de 18°C; geen afwasmachine; dezelfde mobiele (geen smart) telefoon, TV, 2e hands auto sinds vele jaren.
 • Mobiliteit: openbaar vervoer naar het centrum van de stad; geen vliegtuigen onder 1500km.
 • Maatschappelijke investeringen: initiëren van een stedelijke agro-ecologische gemeenschapstuin; deelnemen aan een project voor de valorisatie van biodiversiteit voor het beheer van stedelijk water (en klimaatverandering); gebruik maken van het Ecosia platform; betrokken bij andere overgangsfora en milieuorganisaties.

  Vermijden:
 • auto naar de wijken van Brussel (slecht openbaar vervoer)…..
 • ……en voor sommige vakanties (vrijheid).
 • helemaal ver weg reizen (het ontdekken van diverse natuur en culturen; mogelijk goedkoper dan een vakantie aan de Belgische kust).
  Biologische producten zijn duur, behalve wanneer ze rechtstreeks van de producent worden gekocht. Tijd voor milieuvriendelijk gedrag.
  Er zijn maatschappelijke/politieke veranderingen nodig:
 • Inter/trans-disciplinair + collaboratief + “degrowth” onderwijs langs studies en praktijk in het leven.
 • Beperkend mainstream milieubescherming (mondiaal, niet hoofdzakelijk nationaal) in alle beleidsterreinen, met name de economie, door middel van internationale overeenkomsten.
 • Ontwikkeling van een kringloopeconomie en hernieuwbare energieën zonder negatieve gevolgen voor het milieu, de maatschappij, de gezondheid, Noord/Zuid gezelschap.
 • Financieel gunstig zijn voor ecologische producten/methoden, niet voor niet-duurzame activiteiten/gedragingen.
 • Normen/quota/controles/afgiftebevorderende (ook voor de rijksten) sancties voor niet-duurzame activiteiten.
 • Het belasten van vliegtuigreizen in hoge mate in verhouding tot aantal/jaar/persoon.
 • Verbeter het openbaar vervoer als alternatief voor het vliegtuig en de auto.
 • Denk serieus na over economische modellen als alternatief voor Groei.
 • Vermijd echt belangenconflicten in openbare instellingen en hun adviesorganen.
 • Denk bij politieke/maatschappelijke beslissingen aan lange termijn en preventief, niet hoofdzakelijk/alleen op korte termijn en curatief.
 • Deel de financiële voordelen van automatiseringstechnologieën met het publiek: dezelfde salarissen met minder werkroosters, minder werkloosheid, tijd voor milieuvriendelijke en tijdrovende activiteiten.
 • Verandering van het huidige belangrijkste agro-voedingsmodel in de richting van lokale agro-ecologie; vermindering van de vleesconsumptie.

Originally posted 2018-05-07 11:35:59.

%d bloggers vinden dit leuk: