Manuel Sintubin / Full Professor

KU Leuven / Geodynamics

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Als geoloog, verwonderd in mijn dagelijkse onderzoek over de wonderen van onze unieke planeet, ontwikkelt men een diep respect voor de natuur, de natuurlijke omgeving en onze ‘levende’ aarde. Vanuit dat perspectief stoot het tegen de borst om te zien hoe respectloos medemensen omgaan met hun natuurlijke omgeving en hoe zij alles wat de natuur voor hen doet als vanzelfsprekend beschouwen, ook nu ze steeds meer geconfronteerd worden met de grillen van de natuur. Dit respect voor de natuur is een leidend principe in mijn dagelijks leven, omdat ik me ervan bewust ben dat elke actie die ik onderneem, een impact kan hebben op de natuurlijke omgeving. Dit bewustzijn resulteert in de vraag of de acties die men onderneemt, nodig zijn voor het welzijn en het welzijn van de nabestaanden. Men leert te genieten van de kleine dingen in het leven, in nauwe harmonie met de natuur en de Planeet Aarde. Op die manier hoop ik het goede voorbeeld te geven en mensen om mij heen ervan te overtuigen dat een leven in harmonie met de natuur een bevredigend leven kan zijn. Maar door bewust te leven realiseer ik me ook dat onze manier van leven nog steeds een grote impact heeft op het verbruik van natuurlijke rijkdommen en energie, en dat een dergelijke manier van leven niet duurzaam is. Het blijft een uitdaging te leven binnen de grenzen van onze planeet. Rekening houdend met het vooruitzicht van een nog steeds groeiende wereldbevolking in de komende decennia, met mensen in ontwikkelingsregio’s die een levensstandaard nastreven die we al in het Westen kennen en beseffend dat onze levensstandaard nog steeds een grote impact heeft op het milieu, ben ik ervan overtuigd dat onze samenleving nog steeds meer moet investeren in wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkelingen om te evolueren naar een duurzame wereldmaatschappij binnen de grenzen van onze ‘levende’ planeet. Technologische doorbraken zullen de mensheid uiteindelijk in staat stellen haar afhankelijkheid van primaire natuurlijke rijkdommen en niet-hernieuwbare energiebronnen terug te dringen, waardoor onze impact op de natuurlijke omgeving wordt verminderd en de natuur de kans krijgt om te gedijen.

Originally posted 2018-07-02 01:42:09.

%d bloggers vinden dit leuk: