Maurice Leponce / Senior researcher, research group leader

Royal Belgian Institute of Natural Sciences / Ecology and Biodiversity

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Belangrijkste zorgen: Natuurlijke habitats, met name oerbossen die de grootste biodiversiteit in stand houden, verdwijnen in een alarmerend tempo.
Acties: Op professioneel niveau, ter ondersteuning van initiatieven voor natuurbehoud, neem ik deel aan of organiseer ik grootschalige internationale biodiversiteitsinventarisaties in tropische bossen, met speciale aandacht voor de luifels van het bos. Dit gebeurt in samenwerking met universiteiten in het gastland en lokale gemeenschappen en met partners die actief zijn op het gebied van natuurbehoud, koolstofvastlegging en steun aan lokale gemeenschappen.
(Filmpje ter illustratie van mijn werk: https://www.youtube.com/watch?v=04h2FLb1HtA)
Op individueel niveau ga ik met de fiets naar mijn werk, vertrouw ik deels op zonne-energie, composteer ik mijn organisch afval, koop ik voedsel in de buurt, vertrouw ik op teleconferenties in plaats van reizen om vergaderingen op afstand bij te wonen….
Moeilijkheden die zich hebben voorgedaan: Ongestoorde habitats (onze studieonderwerp) verdwijnen, de laatste restanten zijn op moeilijk bereikbare plaatsen. De economische druk neemt toe naarmate de natuurlijke hulpbronnen steeds schaarser worden. Het belang van het behoud van een grote diversiteit aan organismen in ecosystemen wordt nog steeds weinig begrepen door beleidsmakers.
Belangrijke veranderingen die nodig zijn in de samenleving: positieve stimulansen voor een duurzamere manier van leven door het verminderen van het verbruik van hulpbronnen en het stabiliseren van de bevolkingsgroei, het afschaffen van de steun voor fossiele brandstoffen, het integreren van de milieukosten in onze acties.

Originally posted 2018-05-08 13:12:59.

%d bloggers vinden dit leuk: