Nicolas Titeux / Invited lecturer

Université catholique de Louvain / Biodiversity conservation

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Als onderzoeker op het gebied van het behoud van de biodiversiteit maak ik mij vooral zorgen over de gevolgen van de klimaatverandering voor de biodiversiteit. De klimaatverandering heeft nu gevolgen voor alle facetten van de natuur, met negatieve gevolgen voor de mens en zijn levenskwaliteit. Het vormt een toenemend risico als gevolg van het versnelde tempo van de veranderingen. Ik maak me echter nog meer zorgen over de gevolgen van een cocktail van antropogene druk op de biodiversiteit. Klimaatverandering is een zorgwekkende druk, maar het is zeker niet de enige. Het verlies en de achteruitgang van habitats hebben wereldwijd grote gevolgen voor de terrestrische biodiversiteit en de directe exploitatie van natuurlijke hulpbronnen (bv. overbevissing) heeft vooral gevolgen voor de mariene biota. Al deze druk is nauw met elkaar verweven en de voorgestelde oplossingen om de ene te bestrijden hebben een impact op de andere. Zo gaat de uitbreiding van akkerland voor de productie van biobrandstoffen vaak ten koste van de tropische bossen en is het een van de snelst groeiende oorzaken van het huidige biodiversiteitsverlies.
Ik vind het uiterst moeilijk om veranderingen in mijn levensstijl door te voeren, omdat de interacties tussen deze verschillende drukfactoren niet duidelijk zijn en vaak ook niet op afstand plaatsvinden: een oplossing die hier en vandaag wordt geïmplementeerd, kan morgen op sommige andere plaatsen een impact hebben. Daarom heb ik moeite om maatregelen te vinden om de klimaatverandering te bestrijden met zo min mogelijk gevolgen voor andere belangrijke druk. Onlangs ben ik teruggekomen om in België te wonen en te werken en heb ik besloten om een bijna passiefhuis te huren om te evalueren of dit het soort actie is dat ik bereid ben om op lange termijn met mijn familie uit te voeren. Ik probeer ook het openbaar vervoer te nemen en lokaal voedsel te kopen, maar ik vind het bijzonder moeilijk om dergelijke acties uit te voeren bij het opvoeden van kleine kinderen, vooral vanwege tijdgebrek. Belangrijk is dat ik mogelijkheden probeer te ontwikkelen om mijn kinderen in contact te brengen met hun natuurlijke omgeving, omdat ik ervan overtuigd ben dat dit een belangrijk onderdeel is van de oplossing voor een maatschappelijke verandering.
Ik ben van mening dat het integreren van de wisselende milieudruk om de beste compromissen en synergieën tussen mogelijke oplossingen te vinden, een van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst is. We mogen de langdurige oorzaken van de aantasting van het milieu niet verwaarlozen als we naar de toekomst kijken, omdat deze belangrijke en onmiddellijke gevolgen zullen blijven hebben. Er is een gebrek aan een besluitvormingskader dat in staat is om deze nauw met elkaar verweven druk te integreren en we hebben een dergelijke geïntegreerde visie nodig om aan mijn belangrijkste zorg tegemoet te komen.

Originally posted 2018-07-05 18:20:20.

%d bloggers vinden dit leuk: