Patricia Luis Alconero / Professor

UCLouvain / Chemical Engineering

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Mijn expertise ligt op het gebied van membraantechnologie, die ik gebruik om kooldioxide uit rookgassen op te vangen en terug te winnen in de vorm van zuivere (bi)carbonaatkristallen. Mijn doel is een proces te ontwikkelen dat nieuwe emissies naar de atmosfeer kan vermijden en het gebruik van grondstoffen kan verminderen. Mijn belangrijkste zorg is de stress waarmee technologieontwikkelaars worden geconfronteerd om het probleem ‘op te lossen’. Technologie kan geen wonderen verrichten en een positieve impact zal nooit worden bereikt zonder een wereldwijde transformatie van de manier waarop we denken te moeten/moeten leven. Alle huidige acties gaan door ‘meer doen met minder’. Ik ben van mening dat we “minder met minder” moeten doen.
In mijn leven ben ik begonnen met deze transformatie. Mijn belangrijkste persoonlijke acties voor het moment zijn:

  • NIET om de auto te gebruiken. Het gebruik van de auto is het doden van elke vorm van milieuverbetering. Ik gebruik de fiets en de trein. Als ik de auto moet gebruiken, heb ik het gevoel dat de dag verkeerd is begonnen.
  • Om zoveel mogelijk te hergebruiken en voor te bereiden. Als er iets kapot is, repareer ik het, en gebruik het steeds opnieuw en opnieuw.
  • Om minder dingen te kopen (soms is het een uitdaging, gezien het feit dat ik kleine kinderen heb – 2 en 4 jaar – en er zijn overal mooie dingen te zien! te veel consumptiestress).
  • Om mijn kinderen op te voeden en hen een betere levensstijl te laten zien die ik had/heb.
    -Om tolerant te zijn tegenover iedereen…,
    Het grootste probleem dat ik vond, had te maken met het vermijden van het gebruik van de auto. Het kost me een uur met de trein om naar mijn werk te komen, plus de fietstijd om naar het station te gaan. In de trein zitten is werktijd voor mij, maar het is misschien niet voor iedereen even zichtbaar. Daarnaast heb ik vanwege familiebeperkingen (vooral schoolroosters) soms de auto nodig om op tijd te zijn voor een vergadering of om mijn lessen te geven.
    We hebben een transformatie nodig en de rol van politici is essentieel om de mensen in de juiste richting aan te spreken. Ze weten echter zelf niet de juiste richting en toch zijn demonstraties (zelfs onder leiding van kinderen!) nodig om veel mensen wakker te maken. Investeringen in groene steden en openbaar vervoer zijn essentieel. Het gebruik van de auto zou ergens een sterke financiële sanctie moeten hebben. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen de auto gebruiken.

Originally posted 2018-12-02 01:26:11.

%d bloggers vinden dit leuk: