Patrick Mardulyn / Chargé de cours

Université Libre de Bruxelles / Evolution, Population Genetics

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

De druk die onze menselijke samenlevingen op het milieu uitoefenen neemt toe. Ik heb dit opgemerkt in mijn onderzoek naar biodiversiteit, dat mij in heel Europa brengt. De vergelijking van ons milieu in West-Europa met dat van de regio’s verder naar het oosten, die om historische redenen minder economische ontwikkeling hebben doorgemaakt, is opvallend, zowel wat betreft het landschap als de hoeveelheid en diversiteit van de aangetroffen planten en dieren. We kunnen echter niet voorbijgaan aan deze achteruitgang en leven los van ons milieu: we maken er deel van uit en zijn er grotendeels van afhankelijk. Hoewel we ons steeds meer bewust worden van het probleem, lijken de maatregelen die zijn genomen om onze impact te beperken mij anekdotisch en veel te timide.
Sinds enkele jaren gebruik ik uitsluitend mijn fiets om naar mijn werk te gaan. We kunnen elk op ons eigen niveau handelen om onze impact op het milieu te verminderen. Het lijkt me echter belangrijk dat we ons vrij kunnen bewegen en culturele uitwisselingen kunnen blijven toestaan; met name in de wetenschap zijn internationale uitwisselingen van essentieel belang. Ik droom ervan dat onze samenlevingen hun uiterste best zullen doen om efficiënt openbaar vervoer te ontwikkelen dat veel minder impact heeft op ons milieu.

Originally posted 2019-03-20 21:31:52.

%d bloggers vinden dit leuk: