Philippe Mayaux / Team Leader Biodiversity

European Commission, DG International Cooperation and Development / Forestry and Biodiversity

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Ik maak me grote zorgen over de achteruitgang van de tropische bossen die ik de afgelopen dertig jaar per satelliet heb waargenomen. Toen ik veel natuurbeschermingsprogramma’s in nationale parken beheerde, realiseerde ik me ook dat de wilde dieren in een nooit eerder geziene snelheid verdwijnen.
De agro-industrie zorgt voor massale ontbossing, met enorme oppervlakten oliepalm-, rubber-, sojabonen- en cacaoplantages. Stroperij, het verzamelen van brandhout en illegale mijnbouw zijn ook schadelijk voor de Afrikaanse bossen. Toch zijn tropische bossen van essentieel belang om de klimaatverandering te beperken en de uitzonderlijke biodiversiteit in stand te houden, maar nog belangrijker is dat honderden miljoenen mensen afhankelijk zijn van bossen voor voedsel, water, medicijnen en dus voor hun levensonderhoud.
Daarom moeten we alles in het werk stellen om deze ecosystemen te beschermen. Er bestaan oplossingen en we kunnen optreden als burger, consument en kiezer. Het gaat er niet om de tropische wouden onder de loep te nemen, maar om ze duurzaam te beheren ten behoeve van de lokale gemeenschappen en de wereldbevolking.
Als individuele consument kan ik landbouwproducten afwijzen die afkomstig zijn van ontboste grond, zelfs indirect zoals het rundvlees dat in Europa wordt gevoed met sojabonen uit Brazilië. Maar we moeten onze politici ook aansporen om het voedselsysteem op mondiaal niveau drastisch te veranderen, dat minder gebaseerd zou moeten zijn op wereldwijde uitwisselingen door grote bedrijven en meer op kleine lokale boeren. Landbouwers zijn de sleutel tot groenere landbouwpraktijken en produceren gezond voedsel. Natuurlijk is het huidige systeem, dat meer energie verbruikt en mensen vernietigt, goed op zijn plaats en profiteert enorm van de publiciteit en het lobbyen.
Onze persoonlijke hefboomwerking om de verandering uit te lokken is ons gedrag: minder vlees eten, minder vlees eten, langer met de fiets in de stad en de trein reizen, minder plastic, minder reizen met meer skype…. Ik ben ermee begonnen en ik voel me echt beter in mijn geest en mijn lichaam. Het is niet altijd eenvoudig om zijn gewoonten te veranderen. Met name bij deelname aan internationale conventies op andere continenten, wat een enorme paradox is.
Tot slot moeten we, als een van de 8 miljoen soorten op aarde, onze relatie met de natuur veranderen. Ons overleven hangt ervan af. De bomen kunnen overleven zonder de mensen, de mensen kunnen niet overleven zonder de bomen.
Laten we socialer, ecologischer, menselijker en menselijker zijn…

Originally posted 2018-06-01 04:29:26.

%d bloggers vinden dit leuk: