Pieter De Frenne / Professor

Ghent University, Forest & Nature Lab / Biodiversity, plants, climate change

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Mijn grootste zorg op het gebied van biodiversiteit en de reactie van planten op de klimaatverandering is dat veel ecosystemen (bossen, graslanden, droge gebieden, etc. over de hele wereld) nu al veranderen, maar dat de kennis hiervan zeer weinig wordt overgedragen aan het publiek. Plantenpopulaties en hele gemeenschappen reageren en verschuiven inderdaad in termen van timing van bloei, groei of samenstelling.
Mijn belangrijkste actie in mijn persoonlijke leven is zoveel mogelijk fietsen. Het kost wat meer tijd, maar vermijdt de verbranding van fossiele brandstoffen in auto’s/bussen en het gebruik van elektriciteit in treinen. Ik beschouw dit als de belangrijkste verandering die mogelijk is in onze samenleving en op politiek niveau: het veranderen van onze levensstijl, diëten en vlieggedrag is zo moeilijk, maar het zou mogelijk moeten zijn om een groot deel van de auto’s van onze wegen te halen. Naast de klimaatvoordelen zijn er ook belangrijke voordelen, zoals minder luchtvervuiling en gezondheid en veiligheid (minder autoslachtoffers en verkeersongevallen met fietsers en voetgangers).

Originally posted 2018-07-06 11:21:37.

%d bloggers vinden dit leuk: