Rozemien De Troch / Postdoctoral researcher

Royal Meteorological Institute of Belgium / Climate modelling and impact studies related to climate change

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Voor mijn onderzoek analyseer ik toekomstige tijdreeksen van gemodelleerde variabelen zoals temperatuur en neerslag. Deze klimatologische variabelen worden verkregen uit een regionaal klimaatmodel dat rekening houdt met verschillende scenarios voor de uitstoot van broeikasgassen zoals beschreven door het ‘Intergovernmental Panel of Climate Change’. Volgens het meest pessimistische scenario tonen onze modelresultaten dat de temperaturen in de volgende decennia verder zullen stijgen en dat de temperatuur tegen het einde van de eeuw naar verwachting veel hoger zal liggen dan de +2°C grens. Mijn grootste bezorgdheid hierbij is dat dit pessimistische scenario op dit moment het ‘business as usual scenario’ is, en dat veel van mijn onderzoeksprojecten inderdaad gericht zijn op kwantitatieve beoordelingen van de effecten van klimaatverandering op bijvoorbeeld invasieve uitheemse soorten, de groei van bomen en de luchtkwaliteit.
Ik kies er bewust voor om geen auto te hebben. Aangezien ik in Brussel woon en werk, voel ik niet de behoefte om er een van mijzelf te hebben. Voor al het dagelijkse woon-werkverkeer gebruik ik mijn fiets, hetgeen aanvoelt als een ‘win-win’. Aan de ene kant draag ik bij aan de leefbaarheid van mijn stad en aan de andere kant heb ik het voordeel dat ik precies mijn reistijd ken (omdat ik niet in de file sta). Voor sommige gelegenheden (bijv. grote boodschappen) en lange afstanden gebruik ik een auto via een autodeelsysteem. In het kader van vakanties en werkreizen reis ik echter nog steeds minstens één keer per jaar met het vliegtuig. Ik ben van plan om mijn reizen met het vliegtuig in de toekomst te verminderen.
Bovendien heb ik al meer dan 10 jaar geleden mijn eetgewoonten veranderd door vegetariër te worden en besteed ik ook meer aandacht aan het kopen van meer lokaal geproduceerd voedsel.
Tot slot denk ik dat het informeren en mobiliseren van mensen twee belangrijke aspecten zijn om veranderingen waar te maken. Daarom ben ik zeer gemotiveerd om (te blijven) deelnemen aan de huidige klimaatmarsen en om af en toe lezingen te geven over klimaatverandering aan het grote publiek.
De grootste moeilijkheid die ik ervaar bij het verlagen van mijn ecologische voetafdruk is dat reizen per vliegtuig vaak nog steeds veel goedkoper is dan andere en meer ecologische manieren van vervoer zoals de trein.
In dit opzicht zijn de invoering van CO2-belastingen en een verschuiving naar hernieuwbare energie naar mijn mening twee belangrijke veranderingen die op politiek niveau moeten worden doorgevoerd.

Originally posted 2018-09-04 12:33:37.

%d bloggers vinden dit leuk: