Sébastien Timmermans / PhD Student

Université catholique de Louvain / Electromechanical Engineer

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Als ingenieur op het gebied van mechatronica (Robotica) gebruiken de apparaten die we ontwerpen niet-recycleerbare materialen, dragen ze bij aan de automatisering van de samenleving en zijn ze voornamelijk gebaseerd op het elektriciteitsverbruik.
De ethische aspecten van de maatschappelijke aanpassing die de automatisering met zich meebrengt, is een groot punt van zorg. Er wordt echter (nog) weinig nagedacht over ecologische aspecten.
Hoe bouw je zulke apparaten om meer dan een paar jaar mee te gaan? Hoe gebruik ik recyclebare onderdelen? Hoe kan het stroomverbruik en de productie van energie worden beperkt? Dit zijn grote technische uitdagingen.
Persoonlijk probeer ik nul-verspilling te bereiken, mijn verplaatsingen per auto of vliegtuig te beperken en lokaal en bio te kopen. Dit zijn algemene maar zeer concrete acties die in België gemakkelijk uit te voeren zijn.
Ik eet 2 of 3 keer per week vlees, en alleen lokaal vlees. We hebben één auto voor twee, die we alleen in het weekend gebruiken.
Twee stopcontacten zijn moeilijker te verbeteren: de reis- en huisverwarming. Ten eerste wil ik, zoals voor veel mensen, graag reizen en genieten van de prachtige mogelijkheden die we vandaag de dag hebben om andere landen te ontdekken.
Echter, het nemen van een vliegtuig kost veel voor de planeet. De andere manieren van reizen zijn niet competitief en niet aangepast aan de maatschappelijke manier van reizen.
Ten tweede, omdat ik niet de eigenaar ben van de plaats waar ik woon, is een van de grootste delen van onze ecologische voetafdruk afkomstig van de woningverwarming, vanwege het gebrek aan isolatie van de gebouwen.
Voor de belangrijkste veranderingen in de samenleving zie ik vier belangrijke aspecten:

  • Lokaal en duurzaam consumeren, wat beter is voor het milieu en voor de mensen.
  • Probeer te gaan nul-afval, beperk het gebruik van kunststoffen om vervuiling en aantasting van de biodiversiteit te voorkomen.
  • Isoleer uw huisvesting, om het verbruik van fossiele energie te verminderen. FFinanciële hulp van de overheid kan helpen om mensen aan het werk te krijgen.
  • Heroverweeg onze mobiliteit, door minder gebruik te maken van de auto’s en het vliegtuig. Andere oplossingen moeten worden verbeterd.

Het belangrijkste idee achter een ecologische verandering in onze samenleving is dit: we moeten ons energieverbruik in alle aspecten van ons leven verminderen. Hoe meer ecologisch afval, hoe meer ecologisch afval er niet wordt geproduceerd.

Originally posted 2018-05-02 07:26:24.

%d bloggers vinden dit leuk: