Stéphane VANWIJNSBERGHE / Ingénieur directeur

Bruxelles Environnement / Nature et forêt

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

In het Zoniënwoud zien we veranderingen in de omgeving.
In het verleden hadden we, ondanks het voorkomen van soms overvloedige richels, zeer weinig natuurlijke regeneratie van beukenhout. Sinds +/- 2007 hebben jonge beuken zich soms over grote oppervlakten ontwikkeld. Ook zien we plaatselijk de aanwezigheid van natuurlijke regeneraties van soorten die in het verleden niet zijn geregenereerd, zoals de Oostenrijkse zwarte den.
Ondanks het feit dat de beuk zich niet in een station bevindt (d.w.z. dat hij niet aangepast is aan de lokale groeiomstandigheden, behalve zeer lokaal), werken we aan deze natuurlijke regeneratie om het bos te regenereren en hopen we een genotype te produceren dat beter aangepast is aan de droogteperiodes, die steeds vaker zullen voorkomen.
Een andere keuze in het beheer van dit erfgoedbos: we hebben de keuze van de soorten geheroriënteerd met het principe van diversificatie en het planten van soorten in stations. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat we geen zomereik meer planten, maar dat we de voorkeur geven aan sessiele eik (beter bestand tegen droogteperiodes dan zijn neef).
Een nieuw beheersplan voor het Zoniënwoud wordt momenteel goedgekeurd door de Brusselse regering, die verschillende maatregelen voorstelt voor de aanpassing aan de klimaatverandering. In dit document wordt ook een hele reeks maatregelen voorgesteld om de aanwezige biodiversiteit beter te beschermen, zoals bijvoorbeeld het beheer van de grenzen en het behoud van opstand en dood hout.

Originally posted 2019-01-12 01:25:05.

%d bloggers vinden dit leuk: