Stijn Nevens / Head Absolute Radiometry

Royal Meteorological Institute of Belgium / Physicist, +10 years working on climate related topics

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Al meer dan 10 jaar werk ik aan datasets die gebruikt worden voor klimaatstudies. Daardoor ben ik mij terdege bewust van het resultaat van alle gezamenlijke inspanningen: de atmosfeer en het oceaansysteem warmen op en dit wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door menselijke activiteit. De gevolgen zijn dramatisch voor alles wat op aarde leeft. Bovendien is klimaatverandering slechts één manier waarop wij mensen een negatieve invloed hebben op ons milieu. Vervuiling en vernietiging van ecosystemen op verschillende manieren zijn andere voorbeelden. De meeste daarvan worden gedreven door onze eeuwige honger naar (economische) groei en de daarmee gepaard gaande (over)consumptie.
Geconfronteerd met dit alles heeft mijn familie verschillende maatregelen genomen om onze impact op het milieu te beperken. We wonen in een grote stad dicht bij alles en maken gebruik van het openbaar vervoer, de fiets en onze voeten om ons te verplaatsen. We hebben geen auto en vliegen niet. We eten bijna altijd vegetarisch, lokaal en in het seizoen, en beperken de hoeveelheid nieuwe dingen die we kopen. Als wetenschapper beperk ik het aantal conferenties waar ik naartoe ga en neem zo mogelijk de trein (en ja, dat betekent soms een reis van 10 uur). Ik ben me ervan bewust dat dit niets anders is dan een druppel op een hete plaat en dat de echte verandering moet komen van degenen die de wereld leiden. Maar uiteindelijk zijn dat jij en ik: kiezers, consumenten, activisten, kritische stemmen,…..
Als klimaatverandering onze enige zorg is, kunnen we elke oplossing kiezen die de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer terugbrengt tot het pre-industriële niveau. De meest voor de hand liggende oplossing zou zijn om de prijs van C02 en methaangas uitstoot te verhogen. De prijs moet hoog genoeg zijn om te voorkomen dat deze broeikasgassen uitgestoten worden. In het ideale geval zou het uit de atmosfeer halen van broeikasgassen winstgevend moeten worden.
Als we ambitieuzer zijn, kunnen we ernaar streven de verdere impact van de mens op onze planeet te beperken. Om dat te kunnen doen, moeten we de oplossingen die al vaak zijn voorgesteld omarmen. Het komt er altijd op neer dat we de menselijke ecologische voetafdruk moeten stabiliseren of verkleinen en dat moeten we zo snel mogelijk doen. En ja, dit betekent dat we (een beetje) minder comfort en luxe zullen hebben dan nu. Maar mijn familie en ik denken dat dat de moeite waard is!

Originally posted 2018-05-16 11:01:59.

%d bloggers vinden dit leuk: