Thomas Merckx / Postdoctoral researcher

UCLouvain / Ecology

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Ik maak me grote zorgen over de voortdurende ernstige achteruitgang van de biodiversiteit, omdat het een proces is naar steeds eenvoudiger landschappen met de daaruit voortvloeiende verarmde ecosystemen die minder bestand zijn tegen milieuschokken. Waar ik woon, moet ik in zulke landschappen wandelen, rennen of fietsen; de natuur is er niet meer in overvloed aanwezig, maar houdt net het hoofd boven water door de constante aanvallen vanuit het huidige intensieve landbouwsysteem. Waar ik kan, geef ik advies over hoe te zorgen voor meer inheemse biodiversiteit in particuliere tuinen en in stedelijke groene infrastructuur of natuurgebieden. Ik steun organisaties die de biodiversiteit willen beschermen. Er moet echter nog veel meer gebeuren. We hebben serieuze politieke actie nodig om ervoor te zorgen dat ons milieu niet langer als een vuilnisbak wordt behandeld en dat er veel meer ruimte wordt vrijgemaakt voor de natuur. Er is nu een belangrijke verandering in de samenleving nodig om de vele diensten van de wereldwijde biodiversiteit in ons leven naar waarde te schatten, om de schade die we eraan toebrengen te erkennen en om zo verandering te eisen. We moeten een milieu-inclusieve visie ontwikkelen waarbij het minimaliseren van de schade aan het milieu de norm is. We moeten opnieuw nadenken over hoe we ons landoppervlakte het beste kunnen gebruiken, bijvoorbeeld vanuit een ecosysteemdienstenperspectief. We kunnen niet tolerant blijven voor alle soorten vervuiling (bv. kunstlicht ’s nachts, lucht-, bodem- en watervervuiling, geluidshinder) en we moeten krachtige maatregelen eisen om de kwaliteit van onze omgeving te verbeteren. Niet alleen sociale rechtvaardigheid, maar ook milieurechtvaardigheid moet centraal staan in de politiek. Klimaatverandering en afname van de biodiversiteit zijn twee kanten van dezelfde medaille: te veel mensen gebruiken het milieu (bv. de atmosfeer) als een gratis vuilbak. Nu klimaatverandering eindelijk sterk op de politieke agenda staat, is het absoluut noodzakelijk om ook biodiversiteit toe te voegen aan de discussie en aan de oplossingen. Zo is er bijvoorbeeld veel te winnen bij op de natuur gebaseerde oplossingen en zijn er win-win-effecten voor het klimaat en de biodiversiteit; zo zal de vermindering van de wereldwijde hoeveelheid vee niet alleen de hoeveelheid broeikasgasemissies aanzienlijk verminderen, maar ook veel andere vervuilende stoffen, én komt er een enorme kans om land dat niet langer nodig is voor de teelt van koeienvoer, ecologisch te herstellen. Klimaatactie moet niet alleen sociaal maar ook groen zijn!

Originally posted 2018-05-23 00:36:54.

%d bloggers vinden dit leuk: