Raf Aerts / Scientist

Ik heb bossen en agro-ecosystemen op vier verschillende continenten bestudeerd om te begrijpen hoe menselijke activiteiten en milieuveranderingen van invloed zijn op de biodiversiteit, de ecosystemen en de menselijke gezondheid (....).

Aline Cordonnier / Researcher

Weinig acties per dag zijn relatief eenvoudig uit te voeren: Ik probeer zoveel mogelijk te lopen (om te werken, mijn boodschappen te doen, enz.) of het openbaar vervoer te nemen. Er zijn hele weken (....)

Jacques Tempere / Hoogleraar

Hoe academische wetenschappers worden geëvalueerd, zet hen ertoe aan meer te vliegen in plaats van minder, en dat moet veranderen. Vooral vluchten om deel te nemen aan ceremoniële jury's moeten stoppen.

Bert Gielen / Post-doc

Ik werk als ecoloog aan het bestuderen van de effecten van klimaatverandering op terrestrische ecosystemen en ik maak me vooral zorgen over de snelheid waarmee de klimaatverandering zich voltrekt met (...)