Cédric Luthers / Expert

Belangrijkste aandachtspunten : Luchtvervuiling, met inbegrip van verkeers- en warmtebronnen. Ik voer tal van studies uit in heel Wallonië waar problemen worden ontdekt of vermoed (nabijheid van het verkeer (....))