Jacques Tempere / Hoogleraar

Hoe academische wetenschappers worden geëvalueerd, zet hen ertoe aan meer te vliegen in plaats van minder, en dat moet veranderen. Vooral vluchten om deel te nemen aan ceremoniële jury's moeten stoppen.

Anne-Laure Jacquemart / Professor

Mijn belangrijkste zorgen zijn de biodiversiteitscrisis. Deskundigen hebben drie hoofdoorzaken onderkend. De eerste hoofdoorzaak hangt af van de vernietiging, versnippering en degradatie van de habitat (....)

Karien De Cauwer / Policy advisor

Zorgen: De belangrijkste aandachtspunten zijn zeespiegelstijging, verzuring, schadelijke algenbloei, verlies van biodiversiteit, plaats voor de natuur, ... Persoonlijke acties: Persoonlijk hebben we ons huis gerenoveerd tot (....)