Denis Flandre / Professor

Het bereiken van de doelstellingen voor 2030 is haalbaar en betaalbaar met behulp van de juiste technologieën, adequaat en redelijk. Laten we nu beginnen. Het is niet zo dramatisch. Maar 2050 is een ander verhaal, van meer veranderingen.

Karien De Cauwer / Policy advisor

Zorgen: De belangrijkste aandachtspunten zijn zeespiegelstijging, verzuring, schadelijke algenbloei, verlies van biodiversiteit, plaats voor de natuur, ... Persoonlijke acties: Persoonlijk hebben we ons huis gerenoveerd tot (....)

Philippe Marbaix / Researcher

Ik bestudeer de klimaatverandering sinds 1993, ik probeer om bij te dragen aan de verspreiding van kennis, en ik denk dat een andere manier van het delen van middelen tussen mensen nodig zou zijn.

Renaud LOUIS / Professor of Pneumology

Luchtvervuiling door fijnstof en ozon heeft een dramatische invloed op de gezondheid van de longen van de bevolking in het algemeen. Bij vooraf gecodeerde mensen zoals astmapatiënten of patiënten die lijden aan chronische (....)