Getuigenis

Cédric Luthers / Expert

Belangrijkste aandachtspunten : Luchtvervuiling, met inbegrip van verkeers- en warmtebronnen. Ik voer tal van studies uit in heel Wallonië waar problemen worden ontdekt of vermoed (nabijheid van het verkeer (....))

Estelle Laurent / PhD student

Mijn onderzoek richt zich op de gevolgen van habitatversnippering en klimaatmodificatie voor de dispersiekeuzes van organismen. Daarom, aangezien we weten dat de veranderingen in de wereld dramatische (...)