250 wetenschappers getuigen hoe zij veranderingen in hun leven hebben gemaakt om ons milieu meer te respecteren

Farid DAHDOUH-GUEBAS / Professor

Hebben we echt behoefte aan een terugkerende ramp met een enorme menselijke tol aan mensenlevens om de ecosysteemgoederen en -diensten van de mangrovebossen te erkennen en te beschermen?

Fabien Darrouzet / Research Scientist

Ik maak me grote zorgen over de opwarming van het klimaat, vooral als gevolg van menselijke activiteiten. We zien nu al veel alarmerende signalen en er moet nu al actie worden ondernomen, op persoonlijk niveau (….)

Charles-Hubert Born / Professor

Als milieuactivist probeer ik mijn consumptie en mijn afval te verminderen, gebruik te maken van het openbaar vervoer en organisch/lokaal voedsel te kopen. Als familie kunnen we meer doen.

Tom Dedeurwaerdere / Professor

Participatie van het grote publiek in de duurzaamheidsplanning met wetenschappers kan grote transformaties op het gebied van mobiliteit, huisvesting en voedsel mogelijk maken.

Michael Fettweis / Researcher

De stijging van de temperatuur van het zeewater door de opwarming van de aarde zal rampzalige gevolgen hebben voor de mariene productiviteit en dus voor de voedselzekerheid van de mens.