250 wetenschappers getuigen hoe zij veranderingen in hun leven hebben gemaakt om ons milieu meer te respecteren

Thierry Hance / Professor in Ecology

De biodiversiteitscrisis heeft grote gevolgen voor de ecosystemen en de klimaatverandering. Beperking van ons verbruik van hulpbronnen helpt om te evolueren naar een economie die gebaseerd is op mens en milieu.

Claude Croizer / Environment advisor

De afgelopen 20 jaar heb ik gewerkt op het gebied van internationale ontwikkeling. Mijn belangrijkste zorg, gebaseerd op een groot aantal veldmissies, houdt verband met de achteruitgang van de (….)

Virgilio Goujon / Master student

Het belangrijkste element is onderwijs…. voor al ons probleem. De jeugdgeest is de meest vruchtbare voedingsbodem voor elk idee op aarde. Ze moeten worden geplant met het omgevingszaad en de tijd zal de rest doen.

Jacques Tempere / Hoogleraar

Hoe academische wetenschappers worden geëvalueerd, zet hen ertoe aan meer te vliegen in plaats van minder, en dat moet veranderen. Vooral vluchten om deel te nemen aan ceremoniële jury’s moeten stoppen.

Qianqian su / PhD student

Verbruik minder, verminder de ecologische voetafdruk, leer meer over de klimaatverandering en verspreid de boodschap. Mijn eigen bijdrage leveren aan het verlagen van het energieverbruik en het beschermen van ons milieu.