250 wetenschappers getuigen hoe zij veranderingen in hun leven hebben gemaakt om ons milieu meer te respecteren

Frederik De Laender / Professor

Ik maak me zorgen over de manier waarop de mensheid omgaat met zijn natuurlijke omgeving. Ik doelbewust refereer ik aan ‘zijn omgeving’ omdat veranderingen in het milieu vaak alle biologische (…)

Jan Nyssen / Full Professor

Als geograaf probeer ik bij te dragen aan het oplossen van problemen van ongelijke ontwikkeling wereldwijd. Tegenover het Olielobby, waardeer ik de jonge generatie voor het redden van de Planeet en haar bewoners

Philippe Huybrechts / Professor

Mijn belangrijkste zorg is de traagheid van het klimaatsysteem en de lange tijdschalen die met name verband houden met de stijging van de zeespiegel. Het zal zeer moeilijk, en dus onmogelijk, zijn om te voorkomen dat (….)