250 wetenschappers getuigen hoe zij veranderingen in hun leven hebben gemaakt om ons milieu meer te respecteren

Aurore Degré / Professor

Het is nu dringend noodzakelijk om water en bodembronnen te beschermen. De maatregelen die we op persoonlijk niveau nemen zijn onvoldoende, maar absoluut noodzakelijk.

Thierry Kesteloot / Policy advisor

De klimaatverandering dwingt ons om onze voedselsystemen fundamenteel te heroverwegen. De klimaatverandering is een van de belangrijkste redenen voor de alarmerende realiteit van de toenemende honger in alle regio’s van (…)

Ellyn Bitume / Research Ecologist

De opwarming van de aarde heeft gevolgen voor elk levend wezen op aarde. Elke burger heeft de verantwoordelijkheid om de gevolgen ervan te verzachten en om wetgeving te eisen die werkt om het milieu te beschermen.

Amandine Orsini / Professor

Noodzaak van een betere bewustwording en betrokkenheid van het hele maatschappelijk middenveld bij de achteruitgang van het milieu. Hoop op een wereld zonder auto’s!

Peter Claeys / Professor

De economische systemen kunnen plotseling veranderen, met dramatische gevolgen, zoals we hebben gezien met de wereldwijde financiële crisis. Klimaatverandering kan ons ook wereldwijd in grote problemen brengen (….)

Hendrik Wouters / Researcher

Ik ben Hendrik Wouters, onderzoeker aan de Universiteit Gent. Ik bestudeer het ontstaan van hittegolven, droogte en intense neerslag. Ik heb deelgenomen aan het laatste klimaatrapport van (….)

Charlotte Wirion / PhD

Met een toenemende verstedelijking moeten we nieuwe uitdagingen aangaan met innovatieve stedenbouwkundige methoden, stadslandbouw, verbeterde mobiliteit en beter afvalbeheer.