250 wetenschappers getuigen hoe zij veranderingen in hun leven hebben gemaakt om ons milieu meer te respecteren

Anne De Rudder / Scientist

Atmosferische wetenschap legt de nadruk op de invloed van de mens op het klimaat. Oplossingen vereisen een herallocatie van collectieve middelen, die momenteel worden verduisterd, ten behoeve van het algemeen belang.